Komentarze: 0 ; Głosów: 2

Data publikacji: 10-07-2019 09:33
Data modyfikacji: 20-04-2021 18:44

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony https://najlepszepralki.pl/.

Informacja formalna na początek – administratorem strony:

North Star Czajkowski Marcin ul. Pawłowa 13/13, 53-604 Wrocław
NIP: 897-158-53-49, REGON: 020642852 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres redakcja@videotesty.pl.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które gromadzimy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony oraz jej poszczególnych funkcji. 
 • Dokładamy wszelkich starań, by Twoje dane osobowe pozostały bezpieczne i nie trafiły w niepowołane ręce.   
 • Powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
 • Nie korzystamy z mechanizmów profilowania wykorzystujących dane osobowe. 
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics. W związku z tym, w kodzie naszej strony zaimplementowany jest kod śledzący, który zbiera informacje związane z Twoją aktywnością na stronie. Nie są to informacje, które pozwalają nam na Twoją identyfikację. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod śledzący Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • W ramach Google Analytics korzystamy również z Funkcji Reklamowych, takich jak: raporty demograficzne i zainteresowań, remarketing, funkcje raportowania o reklamach, user-ID. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące Funkcji Reklamowych. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies. Ponadto, możesz również zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/
 • Bierzemy udział w programie afiliacyjnym Ceneo. W związku z tym, w kodzie strony zaimplementowany jest specjalny kod Ceneo, który ma za zadanie rejestrować kliknięcia w reklamy i linki dostępne na stronie w ramach programu afiliacyjnego. Kod ten opiera się na plikach cookies. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies. W ten sposób pozbawisz nas jednak zarobku, uniemożliwiając przypisania nam prowizji.  
 • Bierzemy udział w programie partnerskim Tradedoubler. W związku z tym, Tradedoubler wykorzystuje technologię śledzenia łączącą Twoje zachowania w internecie, ruch oraz profile z różnych urządzeń przez Ciebie używanych. Technologia ta opiera się na wykorzystywaniu plików cookies. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies, możesz zmienić ustawienia zabezpieczeń w swojej przeglądarce internetowe. Ponadto z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies. Pamiętaj jednak, że pełne korzystanie ze strony jest możliwe tylko wtedy, gdy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.  
 • W ramach zawartości strony mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w politykach prywatności witryn zewnętrznych.
 • Wykorzystujemy również pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Ciebie w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są również do śledzenia Twojej aktywności na stronie, takiej jak choćby oglądane produkty. 
 • Strona przechowywana jest na serwerze zewnętrznym, który, tak jak każdy serwer, generuje logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły. 

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

North Star Czajkowski Marcin ul. Pawłowa 13/13, 53-604 Wrocław
NIP: 897-158-53-49, REGON: 020642852 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej). 

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia. 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres redakcja@videotesty.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, takie jak:

 • hostingodawca – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze w tym na serwerze skrzynki pocztowej,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – w celu korzystania z usług, które mogą wiązać się z dostępem do Twoich danych osobowych.

Wskazani powyżej odbiorcy przetwarzają dane na podstawie zawartych umów powierzenia, gwarantując stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 

W razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom prawnym w celach związanych ze świadczeniem na naszą rzecz usług prawnych wymagających dostępu do danych osobowych. 

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury itp. 

Informacje nie mające charakteru danych osobowych. W związku z zarządzaniem stroną internetową, korzystamy również z dodatkowych narzędzi takich jak Google Analytics, ale informacje przetwarzane w ramach tych narzędzi nie mają charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na zidentyfikowanie Twojej osoby. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności: 

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie. 
Jeżeli chodzi natomiast o Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, stosowne informacje znajdziesz poniżej.

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

Kontakt. Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. 

Komentarze. Dodając komentarz na naszej stronie, w naturalny sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe, w szczególności imię oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do pozostawienia na stronie komentarza. Przekazane w ten sposób dane osobowe są przechowywane na serwerze hostingodawcy, który gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Administrator zachowuje prawo moderacji dodanych na stronie komentarzy.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). 

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Poniżej znajdziesz natomiast szczegółowe informacje na temat plików cookies funkcjonujących w ramach naszej strony.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony, wyłączając poszczególne pliki cookies. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Ciebie w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies. Pliki cookies służą również do przechowywania informacji na temat Twojej aktywności na stronie, takich jak produkty, które oglądałeś. 

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.  

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych: 

 • raporty demograficzne i zainteresowań, 
 • remarketing, 
 • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod śledzący Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.  

Ceneo. Bierzemy udział w Programie Partnerskim Ceneo zapewnianym przez Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986.

Dzięki Ceneo zapewniamy Ci możliwość kupowania produktów dostępnych na Ceneo poprzez linki znajdujące się na naszej stronie. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym między innymi na monetyzacji treści dostępnych w serwisie.

Ceneo wykorzystuje pliki cookies w celu monitorowania, rejestrowania, wykorzystywania oraz ujawniania informacji o osobach, które zdecydują się na przejście z naszej strony, poprzez umieszczony na niej link bezpośrednio na stronę Ceneo. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności: https://pp.ceneo.pl/polityka-plikow-cookies/

Tradedoubler. Bierzemy udział w Programie Partnerskim Tradedoubler zapewnianym przez Tradedoubler Limited, Spółkę nr 3921985, zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii, której siedziba znajduje się w Helicon, 1 South Place, EC2M 2RB London, UK.

Działania w zakresie korzystania z programu partnerskiego Tradedoubler realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym między innymi na monetyzacji treści dostępnych w serwisie.

Tradedoubler świadczy usługi reklamowe oparte na Twoich zainteresowaniach oraz usługi retargetingu co ma na celu dopasowanie reklam pojawiających się na naszej stronie do Twoich prawdopodobnych potrzeb.

Usługi oparte na zainteresowaniach i retargetingu firmy Tradedoubler wykorzystują połączenie technologii plików cookie i technologii bez plików cookie. Rozwiązania bez plików cookie zbierają punkty danych z urządzenia użytkownika, aby utworzyć unikalny identyfikator urządzenia. Zebrane punkty danych nie są informacjami PII (informacje, które nie umożliwiają identyfikacji osoby). Jednak na podstawie anonimowych informacji przechowywanych w pliku cookie, Tradedoubler może dostarczyć Ci bardziej odpowiednie reklamy. 

Tradedoubler może również łączyć wiele urządzeń używanych przez Ciebie w anonimowym profilu. Odbywa się to przy uaktywnionym (anonimowym, nieodkrytym) identyfikatorze używanym na różnych urządzeniach do logowania się na stronach należących do sieci reklamowej Tradedoubler. Takie powiązanie umożliwia firmie Tradedoubler oferowanie usług IBA i Retargetowania na różnych urządzeniach, ale nie Twoją identyfikację.

Podstawową zasadą uczciwości leżącą u podstaw przetwarzania przez firmę TradeDoubler danych cyfrowych jest to, że dane te będą anonimowe. Dlatego nie przechowują oni adresów IP w pliku cookie, a jedynie unikalny losowo wygenerowany identyfikator, który nie pozwala na identyfikację przez Tradedoubler. Dane przechowywane w pliku cookie są ograniczone do informacji zebranych podczas wizyt na stronach należących do Reklamy firmy Tradedoubler.

Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod śledzący Tradedoubler. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Tradedoubler, instalując dodatek do przeglądarki znajdujący się pod adresem: https://publisher.tradedoubler.com/include/functions/optout.html

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Tradedouble, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Tradedouble: https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy/

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 
 


Komentarze
Komentarzy: 0

Serwis wykorzystuje pliki cookies na zasadach określonych w polityce prywatności, w szczególności w celach statystycznych i reklamowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies prosimy o wyłącznie ich w ustawieniach przeglądarki lub opuszczenie serwisu.

ok, rozumiem